+37322837110    str. Mircea cel Bătrân 32/10, et. 2, mun. Chișinău
+37322835363    str. Ismail 86/4, et. 2, mun. Chișinău

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea datelor Dumneavoastră este foarte importantă pentru noi așadar, toate informațiile Dumneavoastră personale vor rămâne confidențiale.

Clinica Nobildent se angajează să protejeze confidențialitatea utilizatorilor noștri și se străduiește să ofere o experiență sigură pentru utilizatori.
Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și transferul datelor dvs., conform descrierii din această politică de confidențialitate. Dacă nu doriți ca informațiile dvs. să fie colectate, utilizate și transferate conform celor descrise de această politică, ne puteți scrie la adresa de contact info@nobildent.md

Informațiile pe care le colectăm
Colectăm informații despre dvs. atunci când ne contactati prin aplicatia de comunicatii electronica din intermediul site-ului nostru sau cand ne contactati telefonic pentru stabilirea unei intalniri cu noi. Colectăm informații direct de la dvs., cum ar fi : Informațiile dvs. de contact :Numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații de contact;

Cum folosim informațiile pe care le colectăm
Informațiile dvs. vor fi utilizate de Clinica Nobildent în scopul realizării procesului de programare a pacientilor, primirea si identificarea pacientilor cand se prezinta la programare, stabilirea recomandarilor medicale de catre medicul specialist. De asemenea datele se vor folosi pentru îmbunătățirea aplicării si/sau procesului de suport clienți Clinica Nobildent.
În unele situații vom folosi, de asemenea, informațiile dvs. pentru a proteja drepturile și proprietatea Clinicii Nobildent, drepturile, angajaților sau altor persoane interesate, după cum este necesar prin lege.
În urma prezentarii la Clinica pentru programare, Clinica Nobildent va colecta, prelucra și stoca informațiile medicale despre dumneavoastra ce sunt relevante in realizarea actului medical stabilit de medicul specialist.

Cine poate avea acces la informațiile dvs.
Clinica Nobildent poate uneori să fie obligată să vă dezvăluie informațiile dvs. unor terțe părți externe, cum ar fi autoritățile locale, instanțele judecătorești și tribunale, organismele de reglementare și / sau agențiile de aplicare a legii în scopul respectării legilor și reglementărilor aplicabile sau ca răspuns la o procedură legală.
Vom împărtăși, de asemenea, informațiile dvs. personale cu terțe părți dacă avem consimțământul dumneavoastră sau pentru a detecta, a preveni sau a aborda în alt mod fraude, breșe de securitate sau probleme tehnice sau pentru a ne proteja împotriva încălcării drepturilor de proprietate sau împotriva încălcării siguranței Clinicii Nobildent a utilizatorilor,a altor pacienti,a angajaților și a altor persoane vizate, sau în cazurile prevăzute de lege.

Furnizorii de servicii externi
Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor furnizate pentru care v-ați dat consimțământul explicit.
Putem, de exemplu, să furnizăm, date cu caracter personal către tehnicieni specialisti, medici specialisti, agenți, contractori sau parteneri pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informații pe care le-ați solicitat.
Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii acele informații, în măsura necesară, pentru a procesa solicitările dumneavoastră.
Aceste informații nu pot fi folosite de aceştia pentru orice alte scopuri, în special nu pentru scopurile lor sau pentru terțe părți. Furnizorii de servicii externe Clinicii Nobildent sunt obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Organismele publice
Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, Compania va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

Drepturile dvs. legale
Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. Clinica Nobildent vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele dumneavoastră în mod corespunzător. Dreptul de retragere a consimțământului: Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment.

Dreptul la rectificare
Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal -care sunt utilizate continuu şi care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.

Dreptul de acces
Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dvs și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul.
Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.

Dreptul de opoziție
Ați putea obiecta, în orice moment – la prelucrarea datelor cu caracter personal datorită situației dvs. speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți.
În acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi